(2018-07-02 18:14) B.T. SMYK / Czerwionka
Je�li kto� si� jeszcze zastanawia to informuje, �e w tym roku kolejne 3 moje grupy b�d� korzysta� z us�ug Pirata Za�oga sprawdzi�a si� w ubieg�ym roku przy wysokiej fali dostarczaj�c mn�stwa wra�e� ca�ej grupie. AHOJ. Polecam serdecznie!!!!

(2017-08-18 19:15) B.T. SMYK / Czerwionka
Co roku od 2013 korzystamy z rejsu ca�� grup�. Cen� ustalam wcze�niej, rezerwuj� godzin� i jeszcze nie mia�em nigdy k�opot�w. Serdecznie polecam za�oga bardzo mi�a a statek godny polecenia. Za dwa dni znowu p�yniemy bo to ju� tradycja. AHOJ.

(2016-11-22 22:31) Kamil / Legionowo
By�em z rodzicami i rodze�stwem w 98 albo 99 roku jako ma�y brzd�c. Dzi� mam 23 lata i mam zamiar zabra� rodzic�w do Ko�obrzegu i na legendarny ju� nas rejs Piratem. Bardzo si� ciesz�, �e po tylu latach b�d� mia� okazj� jeszcze raz si� nim przep�yna� i od�wie�y� prze�ycia sprzed kilkunastu lat. :)

(2016-08-21 20:21) Balbina / Krak�w
Niezapomniany rejs ..wysoka fala gwarantuje super doznania!koniecznie zach�d s�o�ca! �wietna Za�oga !!pozdrawiamy P.Henia !do zobaczenia ju� za rok!

(2016-07-22 06:33) jarek / miedzych�d
poprostu super nic dodac nic uj��

(2016-07-03 13:22) Rafa� / Opole
Pami�tam ,�e by�em na tym statku na rejsie przy zachodzie s�o�ca jako� w 2007 roku. Po prawie 10 latach w tym roku zn�w tam b�d�. Warto.

(2014-12-13 22:48) Karolina / Opole
Statek cudowny, pierwszy, kt�rym p�yn�am. Wra�enia niezapomniane i sam wystr�j pok�adu wspania�y, niestety nie mia�am okazji zobaczy� go pod pe�nymi �aglami, cho� mimo to nie traci� uroku. :)

(2014-09-02 14:09) Marcin i Ania / Jan�w Lubelski
Rejs naprawd� fajny polecamy!!! A ten prawdziwy PIRAT poprostu niesamowity szkoda tylko �e za sesj� z nim trzeba dodatkowo zap�aci� (�eby jeszcze �piewa� szanty)

(2014-05-16 20:44) Maria / Krak�w
Bardzo mi�y rejs ,wyjatkowa za�oga ,przemi�y pan Grzegorz wysoka kultura osobista

(2013-10-02 11:58) Andrzej / Jankowice
Statek naprawde super polecam wszystkim rejs tym Piratem................

(2013-08-23 14:21) maciej / kudowa zdr�j
super statek polecam wszystkim pozdrawiamy super za�oge aga i maciej :) z kudowy zdr�j

(2013-08-19 07:51) Zdzisio Petara / Koniec �wiata
Normalnie fajowsko najlepiej jak jest du�a fala.A rejs na zach�d s�o�ca jeszcze lepszy. Nara Zdzisio Petara

(2013-08-10 20:57) Imi� / ko�obrzeg
By�o fajnie niezapomniane wra�enia.Polecam rejsy na zach�d s�o�ca.

(2012-10-24 22:22) Renata / Szczecin
Polecam rejsy Piratem! Niezapomniane wra�enia!

(2012-06-26 10:23) Agnieszka / Miedzyrzecz
Jako dziecko rok rocznie je�dzi�am na kolonie do Pogorzelicy i Niechorzy, a najwa�niejszym dniem wycieczki by�a wyprawa do Ko�obrzegu i rejs piratem. Wspania�e prze�ycie! Ka�demu polecam �eby cho� raz w swoim �yciu tego spr�bowa�.:-)

(2012-06-03 11:55) Wilk Morski / Hiperborea
Witaj piracka przygodo ! Gor�co polecam rejs w morze statkiem PIRAT. Mn�stwo fajnych wra�e�. Ka�demu z pewno�ci� si� spodoba.

(2012-06-03 11:23) Admin / Ko�obrzeg
Zapraszamy do przesy�ania swoich opinni z rejs�w naszym statkiem.